Platform ZorgKPI

Het platform ZorgKPI is tot stand gekomen met het idee de administratieve lasten rondom de Indicator Lifecycle te verminderen en de intermurale samenwerking te stimuleren. Het platform Zorg KPI maakt onderdeel uit van het door iCON ontworpen Indicator Management Systeem (IMS).

Het platform ZorgKPI is een op MS Teams gebaseerde omgeving en heeft het volgende te bieden:

  • Het centraal (met meerdere leden) vaststellen van (eigen) indicator definities en dashboard designs voor decentraal gebruik;
  • Het centraal ontwikkelen van scripts en validatietemplates voor decentraal gebruik;
  • Het terugdringen van administratieve lasten doordat meta gegevens van indicatoren centraal beheerd worden;
  • Het stimuleren van de intermurale samenwerking door uitgebreide communicatiemogelijkheden en delen van bestanden;
  • Het bieden van een beproefde werkwijze voor de realisatie van kwalitatief hoogwaardige indicatoren.

Daarnaast worden de leden van het platform uitgenodigd voor de Round Tables over Zorg KPI’s waarin onder andere praktijkcasussen aan bod komen van organisaties die de S-AIM cyclus hebben doorlopen en de resultaten hiervan willen delen.

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in ZorgKPI? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@zorgkpi.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist