Indicator life cycle

Functionarissen Kwaliteit & Veiligheid besteden een groot deel van hun tijd om de juiste data te verkrijgen en deze te bewerken. Na het versturen van de indicatorscores, begint dit proces alweer op nieuw. Het IMS (Indicator Management Systeem) ondersteunt alle stappen die met de Indicator Lifecycle doorlopen worden. Iedereen gaat uit van dezelfde definitie, waarbij voortgang en status direct zijn in te zien. Ziekenhuizen delen hun kennis op het platform ZorgKPI en maken gebruik van elkaars ervaring. De tijdwinst die dit geeft kan besteed worden aan het continue verbeterproces waarbij er daadwerkelijk op kwaliteit wordt gestuurd.

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in ZorgKPI? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@zorgkpi.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist