Dashboard

‘Meten is weten’ is de al oude uitspraak, maar met alleen meten ben je er nog niet. Om van meetgegevens (data) naar inzichten te komen, is het van belang om de data op dusdanige wijze te presenteren dat deze op begrijpelijke wijze, op de juiste plaats, de juiste tijd en voor de juiste persoon beschikbaar is. Met de juiste persoon, wordt de persoon bedoeld die invloed heeft op de uitkomsten van het betreffende proces.

Het aanleveren van kwaliteitsindicatoren aan externe instanties levert natuurlijk nog geen directe kwaliteitswinst op, slechts transparantere zorg. Kwaliteitsverbetering in de zorg zal van binnenuit moeten komen, door proceseigenaren die niet slechts eens per jaar inzage hebben in de stand van zaken, maar (vrijwel) continu en het liefst op een interactieve manier.

Het dataverwerkingsproces dat leidt tot betekenisvolle kwaliteitsdashboards zal dan volledig geautomatiseerd moeten zijn. Automatiseren heeft de volgende voordelen:

1.

Het zorgt voor een gestructureerd, gecontroleerd en herhaalbaar proces;

2.

De inspanning om het proces te automatiseren betaalt zich terug over toekomstige jaren;

3.

De indicatoren zijn (vrijwel) realtime beschikbaar, waardoor reeds gedurende het jaar bijgestuurd kan worden mochten de resultaten onder de norm vallen.

Samenvattend zorgt de geautomatiseerde extractie, periodieke verversing en interactieve publicatie van de indicatoren op het juiste niveau in de organisatie voor een klimaat waarin de verbetercyclus optimaal gefaciliteerd wordt. Doordat de energie niet meer gaat zitten in het verzamelen en handmatig berekenen van de indicatoren kan de aandacht uitgaan naar het daadwerkelijk verbeteren van de gezondheidszorg en daar wordt iedereen beter van!

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in ZorgKPI? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@zorgkpi.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist